Inteligentny dom

Inteligentne mieszkanie

System alarmowy

inteligentny dom, automatyka mieszkaniowa i budynkowa, alarmy

Alarmowe czujniki ruchu

Systemy alarmowe zabezpieczają przed włamaniem i zniechęcają włamywaczy lub wandali do kradzieży. Alarmy chronią posesje, budynki, domy, mieszkania i ludzi. Zapewniają ochronę, bezpieczeństwo i komfort domownikom. Nowoczesne alarmy potrafią powiadamiać miejscowo oraz zdalnie o niebezpieczeństwach lub zagrożeniach. Domownik lub dozór może zostać poinformowany o włamaniu lub zagrożeniach takich jak ulatnianiu gazu, wyciek wody lub innych. Alarmy to inteligentne systemy powiadomień oraz rozwiązania pozwalające sterować budynkiem.

Mikrofalowe czujniki ruchu

mikrofalowy czujnik ruchu
mikrofalowy czujnik ruchu hb100
czujnik ruchu hb100
Budowa
Czujniki mikrofalowe składają się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik nadaje fale radiowe, które są odbijane od obiektów. Odbiornik odbiera fale radiowe i przekazuje odczyty do mikrokontrolera, który decyduje o wystąpieniu ruchu.
 
Zasada działania
Czujniki mikrofalowe do działania wykorzystują zjawisko Dopplera. Fale radiowe są nadawane przez nadajnik i odbijane od obiektów będących w zasięgu nadajnika. Na podstawie otrzymanych fal radiowych zostaje określona prędkość obiektu oraz częstotliwość występowania ruchu. Czujniki mikrofalowe najskuteczniej wykrywają ruch prostopadły czyli przybliżający i oddalający od czujnika ruchu.
 
Źródła zakłóceń
Źródłem zakłóceń mogą być źle działające instalacje elektryczne, urządzenia elektryczne które są uszkodzone lub zasilanie jest niefiltrowane np. stara lodówka. Ruchome obiekty mogą generować zakłócenia np. pracujący wentylator lub ruchoma gałąź drzewa obok monitorowanego budynku. Ruch zwierząt, niesprawne pojazdy elektromechaniczne np. samochody i inne zdarzenia mogą wywoływać fałszywe alarmy.
 
Eliminacja zakłóceń
Mikrofalowe czujniki ruchu do określania zakłóceń uwzględniają czynniki takie jak prędkość oraz częstotliwość wykrytego sygnału. Zakłócenia które można wyeliminować muszą być sygnałami mniej intensywnymi niż ruch człowieka. Czujniki ruchu z filtrem zakłóceń zamontowane w centralnym miejscu pomieszczenia potrafią rozpoznać zakłócenia oddalone o kilka metrów oraz oddzielone ścianą działową. Ściana działowa tłumi sygnał radiowy i zmniejsza ilość odbitych fal od ruchomych obiektów.
 
Zalety i wady
+   bardzo wysoka czułość i skuteczność
+   wykrywanie ruchu z dużych odległości
–   wykrywanie ruchu przez ściany
–   wzajemne zakłócenia między czujnikami będącymi blisko siebie
–   reagowanie na zakłócenia pochodzące z zewnątrz np. ruchome zwierzęta

Czujniki ruchu pir

pasywny czujnik ruchu pir
pir hc-sr501
Budowa
Głównym elementem jest sensor podczerwieni pir, który monitoruje otoczenie. Soczewka Fresnela służy do skupienia promieniowania podczerwonego dla poprawy odległości i zwiększenia efektywności wykrywania ruchu.
 
Zasada działania
Promieniowanie podczerwone niewidzialne dla człowieka jest wytwarzane przez obiekty które wytwarzają ciepło. Tymi obiektami mogą być ludzie, zwierzęta lub przedmioty martwe takie jak grzejniki, urządzenia elektroniczne i inne. Czujniki pir są skonstruowane tak aby rozpoznawać promieniowanie podczerwone emitowane przez człowieka które odpowiada długości fali 9.4 mikrometra. Nowoczesne czujniki ruchu mogą wyeliminować fałszywe alarmy na skutek działania czynników zewnętrznych takich jak promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i inne. Czujniki ruchu pir najskuteczniej wykrywają ruch w poprzek czujnika, a gorzej ruch zbliżający i oddalający.
 
Źródła zakłóceń
Źródłami zakłóceń mogą być niesprawne instalacje elektryczne, uszkodzone lub niefiltrowane urządzenia elektryczne, grzejniki, rury ciepłownicze, promienie słoneczne, wymiana powietrza przez otwarte okno, wentylacja, dym z komina którego temperatura jest wyższa od otoczenia i inne.
 
Eliminacja zakłóceń
Czujniki pir filtrują promieniowanie podczerwone którego źródłem są obiekty wytwarzające ciepło. Specjalna konstrukcja czujników określa typ wykrytego promieniowania podczerwonego. Jeśli promieniowanie podczerwone pochodzi od człowieka to zostaje uwzględnione. Promieniowanie podczerwone które nie należy do człowieka zostaje odrzucone. Czujniki pir potrafią wyeliminować zakłócenia spowodowane światłem słonecznym, temperaturą otoczenie, wibracjami i inne.
 
Zalety i wady
+   niskie zużycie energii elektrycznej
+   brak reakcji na zakłócenia pochodzące z zewnątrz np. sąsiadka ćwicząca na bieżni, ruch gałęzi za oknem itp.
+   brak zakłóceń między czujnikami będącymi blisko siebie
–   duże zmiany temperatury lub oświetlenia słonecznego mogą powodować fałszywe alarmy

Dualne czujniki ruchu

dualny czujnik ruchu
Dualne czujniki ruchu to połączenie czujników typu pir oraz czujników mikrofalowych. Rozwiązanie stosowane jest w trudnych warunkach tam gdzie czujniki pir lub czujniki mikrofalowe działające osobno nie spełniają swojej roli. Czujniki tego typu powinny być montowane na zewnątrz budynków tam gdzie występują zakłócenia w postaci promieni słonecznych, dymu z komina, ruszających się zwierząt i inne.

Kurtynowe czujniki ruchu

kurtynowy obwodowy czujnik ruchu
Kurtynowe czujniki ruchu wykorzystuje się do monitorowania granicy obszarów np. wzdłuż ogrodzenia, wzdłuż ściany budynku. Urządzenia tego typu należą do grupy czujników obwodowych. Głównym elementem kurtynowego czujnika ruchu jest czujnik typu pir który wykrywa ruch w sposób kierunkowy. Czujniki kurtynowe mogą zawierać mikrofalowy czujnik ruchu który filtruje zakłócenia i ogranicza występowanie fałszywych alarmów.

Ultradźwiękowe czujniki ruchu

ultradźwiękowy czujnik ruchu
ultradźwiękowy czujnik ruchu
Alarmowe czujniki ultradźwiękowe są głównie wykorzystywane do pomiaru ruchu wewnątrz pojazdów samochodowych. Czujniki tego typu zawierają ultradźwiękowy nadajnik oraz ultradźwiękowy odbiornik. Nadajnik nadaje sygnał niesłyszalny dla człowieka, a odbiornik po odbiciu od przeszkody odbiera sygnał powrotny. Następuje pomiar czasu jaki był potrzebny do powrotu sygnału. Powrotny czas sygnału określa odległość czujnika ultradźwiękowego od obiektu. Zostaje wykonany pomiar odległości i wzbudzenie alarmu. Inne zastosowanie czujników ultradźwiękowych to np. pomiar odległości w samochodach jako czujnik parkowania, używane w automatyce przemysłowej lub wykorzystywane w innych branżach.
 
Zalety i wady
+   sygnał ultradźwiękowy nie przenika przez przedmioty
–   wrażliwe na zmiany temperatury
Bezpieczeństwo IT, szyfrowanie i elektronika logowanie